אלפון המשרד

דאבוש יעקב
מנהל תחום פיתוח תשתיות
תכנון ובקרה (חט"ל)
03-9485293