אלפון המשרד

בכרך דן
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
עופות; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020הרצאות זום מיום עיון למגדלי מטילות - 17.06.2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentions_yomiyun_megadli_metilot.aspx17/06/2020 21:00:00
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspx01/06/2020 21:00:00
השוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבהשוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/easy_line_metilot.aspx15/12/2019 22:00:00
מפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשקמפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשקhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mepargit_lmetila.aspx26/03/2019 21:00:00
אחידות משקל הביצה כמדד לרווחת המטילהאחידות משקל הביצה כמדד לרווחת המטילהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achidut_miskal_bitza_madda_leracvchat_hamatila.aspx09/09/2014 21:00:00
השפעת משקל גופה של הפרגית בעת שיכונה בלול המטילות על ביצועיה כמטילה בוגרתהשפעת משקל גופה של הפרגית בעת שיכונה בלול המטילות על ביצועיה כמטילה בוגרתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/niskal_hapargit_al_bituzi_matila_bogeret.aspx09/09/2014 21:00:00
הצגת מודל כלכלי להשוואה בין שיטות שיווק ביצים שונות הנהוגות בשלוחת ביצי המאכלהצגת מודל כלכלי להשוואה בין שיטות שיווק ביצים שונות הנהוגות בשלוחת ביצי המאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_moodel_calcali_ben_shitot_shivook_egges.aspx02/11/2013 22:00:00
השוואה בין תערובת נשירה לתערובת הטלה בתקופה של הגבלת מזון לאחר הצוםהשוואה בין תערובת נשירה לתערובת הטלה בתקופה של הגבלת מזון לאחר הצוםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaa_ben_tharovet_neshira_lben_tharovet_hatala.aspx02/11/2013 22:00:00
משקל הפרגית בגיל 16 שבועות והשפעתו על ביצועי המטילה במשך שתי עונות הטלהמשקל הפרגית בגיל 16 שבועות והשפעתו על ביצועי המטילה במשך שתי עונות הטלהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mishkal_fargit_vaspaato_al_bitzuaey_hamatila_gan_hayim.aspx27/10/2013 22:00:00
השפעת טיפול מניעתי תוספת Hy-D על ביצועי המטילותהשפעת טיפול מניעתי תוספת Hy-D על ביצועי המטילותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_tipuley_meniya_al_bitzuaey_metilot.aspx08/06/2013 21:00:00