אלפון המשרד

לסקה דני
בית דגן
מתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)
מחוז העמקים; שימור קרקע וניקוז
03-9485360
9485769