אלפון המשרד

יצחק דוד
רכז בכיר
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית