אלפון המשרד

אופטובסקי דוד
מנהל תחום
הגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח; הגנת הצומח
03-9681586