אלפון המשרד

אמאשו דיגיסו
רכז (אחזקה)
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681699
03-9605292