אלפון המשרד

נחום דרורה
עפולה
מנהלת תחום (פיתוח הכפר)
מחוז העמקים
04-6489137
04-6489127