אלפון המשרד

רונן יהושע איתן
רכז/ת בכיר/ה (תפו"א, דרום -עונתי)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; הגנת הצומח