אלפון המשרד

פלץ אלמירה
בית דגן
סטודנט חקלאות
משאבי אנוש