אלפון המשרד

פיינגרץ אלכסנדר
בית דגן
סטודנט/ית חקלאות (אגף הדייג)
משאבי אנוש
04-6581655