אלפון המשרד

דוביצקי דולב חגי
רכז (רכז ואפסנאות)
רכש ואפסנאות (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681935