אלפון המשרד

נויברגר חגי
קישון - לא בשימוש
ממונה (פיקוח מעגני דייג)
דיג וחקלאות מים