אלפון המשרד

שניר חגי
מנהל שירות ההדרכה והמקצוע
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע
03-9485345