אלפון המשרד

ברנר-בידרמן חגית
בית דגן
מנהלת תחום בכיר לתכנון
תכנון ופיתוח הכפר
03-9485739
03-9485811