אלפון המשרד

לגבס חיים
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681670  03-9681783
03-9605292