אלפון המשרד

לוי חיים
מנהל תחום בינוי ופיתוח
אגף ההתיישבות (תנופה)
03-9485828