אלפון המשרד

ח'יר חוסאם
קרית שמונה
מנהל ענף אזורי
מחוז גליל-גולן
04-6816110
04-6902597