אלפון המשרד

אעבדת חוסאם
ירושלים
סטודנט חקלאות-משאבי אנוש
משאבי אנוש
02-6290144