אלפון המשרד

כדורי יפעת
בית דגן
רכזת לשכה ב'
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559902/3
03-9559905/945