אלפון המשרד

זכריה אילנה
ירושלים
מרכז (שיווק תוצרת חקלאית)
גורמי ייצור
02-6290189