אלפון המשרד

גילרמן אירה
מנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברה
מעבדה לשאריות חומרי הדברה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - אגף כימיה
03-9681572
03-9681582