אלפון המשרד

אירינה פרימק
ראש ענף קביעת שאריות חומרי הדברה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - אגף כימיה; מעבדה לשאריות חומרי הדברה
03-9681553