אלפון המשרד

בן שמעון איריס
ירושלים
סגן/ית מנהל אגף א' משאבי אנוש
משאבי אנוש
02-6290108
02-6290118