אלפון המשרד

עמרני אייזיק
בית דגן
ממונה (ציוד חקלאי רכב ושרותים טכניים)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
9485851