אלפון המשרד

ריבשטיין ישראל
מעבדה למחלות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681739