אלפון המשרד

מימון איציק
מנהל ענף נב"מ
שירותים וטרינריים; מנהלה (שו"ט)
03-9681699