אלפון המשרד

דוד יצחק
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; הגנת הצומח