אלפון המשרד

קטלן יואב
מפקח מבקר
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-9920999
08-9963403