אלפון המשרד

לידן פאלח בלוק
מדריכה מחוזית (הגנת הצומח)
הגנת הצומח; מחוז הנגב
08-9920998