אלפון המשרד

איסאקוב ליליה
מעבדה לשאריות חומרי הדברה
מעבדה לשאריות חומרי הדברה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681569
03-9681582