אלפון המשרד

בר ליאורה
רו"ט לשכתי באר שבע
שירותים וטרינריים; לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)
08-6235755