אלפון המשרד

אברהם ליאורה
גילת
מרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)
מחוז הנגב
08-9920990