אלפון המשרד

כהן ליזה
רכזת (כספים וחשבונות)
כספים (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688931
03-9681776