אלפון המשרד

פליידרוביץ לודה
מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט); מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681623
03-9681642