אלפון המשרד

גוזב לודמילה
מנהלת תחום פיטובקטריולוגיה
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681537