אלפון המשרד

ברמן לודמילה
בית דגן
ממונה (ניהול משקי נכסים ולוגיסטיקה)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485401
03-9485907