אלפון המשרד

בן סידון אורן
בית דגן
ראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)
מחוז השפלה וההר; שימור קרקע וניקוז
03-9559964