אלפון המשרד

שמואלי אורית
בית דגן
מנהל/ת תחום (בקרת מחקרים)
מדען ראשי
03-9485430
03-9697193