אלפון המשרד

קוסובסקי אורנה
בית דגן
לוגיסטיקה ונכסים
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485398
03-9485713