אלפון המשרד

רדיבסקי אנה
בית דגן
רכז (שיווק תוצרת חקלאית - מרכז)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה