אלפון המשרד

רבה שרית
מחסום ארז
ראש ענף (פעולות חקלאיות)
מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזה