אלפון המשרד

בן שלום שקד
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
לשכת המנכ"ל