אלפון המשרד

שקד יוסף כוכבא
מדריך מחוזי (שירות שדה)
שירות שדה; מחוז הנגב
03-9485315

 

 

בפרדס, מאי-יוני 2020בפרדס, מאי-יוני 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2020.aspx03/05/2020 21:00:00