אלפון המשרד

ביינה טקלה
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681783
03-9605292