אלפון המשרד

חסן טלי
רכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת צפון-עונתי)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; הגנת הצומח
050-6985844