אלפון המשרד

עמית תמר
בית דגן
מנהל/ת תחום (הגנת האילנות)
יער ואילנות (פקיד היערות)
03-9485670
03-9485264