אלפון המשרד

אופק תמיר
ניר-דוד - תל עמל
מרכז (מחלות דגים)
דיג וחקלאות מים
04-6585877
04-6581655