אלפון המשרד

זק טטיאנה
דור
מרכז (חקלאות מים רבייה וגנטיקה)
דיג וחקלאות מים