אלפון המשרד

אילריונוב טטיאנה
מנהלת תחום בכיר לפיתוח כלכלי חברתי
תכנון ובקרה (חט"ל)
03-9485741