אלפון המשרד

צור אבלס
מרכז בכיר פקיד יערות גליל עליון, מערבי וגולן
יער ואילנות (פקיד היערות)
04-9853098